Läs våra Regler & Villkor

Välkommen till AceWebMan! Innan du börjar använda vår hemsida ber vi dig läsa och förstå följande allmänna användarvillkor noggrant. Genom att använda vår webbplats godkänner du att följa och vara bunden av dessa villkor. Om du inte samtycker till dessa villkor ber vi dig att avstå från att använda vår hemsida.

 1. Användarinformation

  a. Genom att använda vår hemsida garanterar du att den information du tillhandahåller är sanningsenlig, korrekt och uppdaterad. Du samtycker till att inte lämna ut någon annans information utan deras samtycke.

  b. Du ansvarar för att skydda ditt användarkonto och lösenord, och du accepterar ansvar för all aktivitet som sker under ditt konto.

 2. Innehåll och upphovsrätt

  a. AceWebMan äger alla rättigheter till det innehåll som publiceras på hemsidan, inklusive men inte begränsat till text, bilder, grafik, videoklipp och ljudklipp. Allt innehåll är skyddat av upphovsrätt och andra immateriella rättigheter.

  b. Användare får inte modifiera, kopiera, distribuera, sända, visa, utföra, reproducera, publicera, licensiera, skapa härledda verk av, överföra eller sälja något innehåll från vår hemsida utan vårt uttryckliga skriftliga tillstånd.

 3. Användarbeteende

  a. Du samtycker till att inte använda vår hemsida för att:

  i. Sprida skadlig programvara, virus, eller något annat material som kan skada eller störa driften av vår hemsida eller andra användares datorer.

  ii. Skicka olagligt, hotande, stötande, förtal, trakasserande, kränkande, obscen eller på annat sätt olämpligt innehåll.

  iii. Försöka få obehörig åtkomst till andras konton, system eller nätverk.

  b. Vi förbehåller oss rätten att omedelbart avsluta användarkonton som bryter mot dessa användarvillkor eller är inblandade i misstänkt olaglig eller skadlig verksamhet.

 4. Ansvarsbegränsning

  a. AceWebMan strävar efter att tillhandahålla korrekt och aktuell information, men vi garanterar inte att innehållet på vår hemsida är felfritt eller komplett.

  b. AceWebMan ansvarar inte för skador eller förluster som uppstår på grund av användning av vår hemsida eller innehållet på den. Användare använder vår hemsida på egen risk.

 5. Ändringar av användarvillkoren

  a. AceWebMan förbehåller sig rätten att när som helst ändra dessa allmänna användarvillkor. Alla ändringar kommer att publiceras på vår hemsida och träder i kraft omedelbart.

 6. Avslutande av tjänsten

  a. AceWebMan kan när som helst och av vilken anledning som helst avsluta eller avbryta tillhandahållandet av tjänsten, utan föregående meddelande.

 7. Tvistlösning

  a. Eventuella tvister som uppstår i samband med dessa användarvillkor eller användningen av vår hemsida ska lösas genom förhandlingar mellan parterna.

 8. Tillämplig lag och jurisdiktion

  a. Dessa användarvillkor regleras av Sveriges Rikes lagar, och alla tvister ska endast avgöras i domstol.

Genom att använda vår hemsida intygar du att du har läst, förstått och samtycker till dessa allmänna användarvillkor. Om du inte accepterar dessa villkor, vänligen avstå från att använda eller surfa på vår hemsida.

Kontakta oss om du har några frågor eller funderingar angående dessa villkor.

Tack för att du väljer AceWebMan!

Senast Uppdaterad: 2023-07-24, 09:50